Creatief overleg werkgroep Centrumvisie

In 2022 wordt de Zijdstraat en het Molenplein door de gemeente heringericht. Later komen ook het Raadhuisplein en Praamplein aan de beurt. Dit alles komt samen in de zogenaamde Centrumvisie. Er komt nieuwe bestrating, minder hoogteverschillen, de riolering wordt schoongemaakt etc. etc.

Vanuit de ondernemers uit Aalsmeer Centrum is er een werkgroep Centrumvisie opgericht. Zij denken met de gemeente mee en komen regelmatig samen.

Op maandagavond 11 oktober was er weer overleg. Er werden heel wat creatieve, duurzame en originele ideeën en wensen uitgewisseld! De insteek is een levendig centrum met een dorps karakter.

Op de foto een aantal werkgroepleden (van links naar rechts): Dirk Box, Janneke Brouwer, Jan Joris van der Zwaard en Nelleke van Driel.